Tietosuojalauseke

Asiakasrekisterinpitäjä on Kreetan Maku Oy, Sarvastonkaari 14, 00840 Helsinki, Suomi.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Raila Järveläinen, +358 40 5003489, sp-osoite raila@kreetanmaku.fi

Rekisterin nimi on Kreetan Maku – verkkopalveluiden käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Kreetan Maku -verkkopalveluiden käyttäjien asiakassuhteiden kehittäminen, ylläpitäminen, hoitaminen, analysointi, markkinointi, tilastointi sekä Kreetan Maku -palvelujen tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö: Palvelussa käsittelemme seuraavia tietoja: henkilötiedot, yhteystiedot, käyttötiedot, muut käyttäjän antamat tiedot. Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käyttää tietosuojalain sallimissa rajoissa Kreetan Maku Oy:n omissa rekistereissä.

Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä rekisteröitymisen yhteydessä ja palveluja käytettäessä.

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei käyttäjä ole antanut siihen erikseen lupaa.

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokantoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 pykälän mukaan oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sekä kirjallisesti että sähköpostitse. Kirjallinen tulee osoittaa allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Kreetan Maku Oy / Raila Järveläinen, Sarvastonkaari 14, 00840 Helsinki . Sähköpostitse pyyntö osoitteeseen raila@kreetanmaku.fi

Käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö toimitetaan samoin kuin yllä oleva tarkastuspyyntö.