fbpx

Matkaehdot

Matkaehdot

  • Kreetan Maku Oy on virallinen matkanjärjestäjä rekisterinumerolla 161/17/Mj
  • Tarvitset matkaasi varten joko passin tai henkilötodistuksen. Sitä kysytään jo lähtötarkastuksessa ensimmäisen kerran.
  • Minimiosallistujamäärä on neljä henkeä. Peruuntumisesta ilmoitetaan vähintään 21 vrk ennen matkaa.
  • Matka maksetaan vasta perillä
  • Emme peri toimistokuluja emmekä ennakkomaksuja
  • Force majeur: Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä
  • Tutustu valmismatkalakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079 ja yleisiin valmismatkaehtoihin: http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/yleiset-valmismatkaehdot/
  • Matkustajan oikeuksista ja velvollisuuksista Euroopan Union alueella löydät ajantasaista tietoa: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_fi.htm
  • Suosittelemme että otat vapaaehtoisen matka-, peruutus- ja/tai matkatavaravakuutuksen.