fbpx

Matkaehdot

Matkaehdot

 • Kreetan Maku Oy on virallinen matkanjärjestäjä rekisterinumerolla 161/17/Mj
 • Tarvitset matkaasi varten joko passin tai kuvallisen henkilötodistuksen. Sitä kysytään jo lähtötarkastuksessa ensimmäisen kerran.
 • Minimiosallistujamäärä on neljä henkeä. Peruuntumisesta ilmoitetaan vähintään 21 vrk ennen matkaa.
 • lähetämme varauslaskun 200€ (150 € toimistokuluja + 50 € varausmaksuja) kun olet ilmoittautunut matkallemme
 • Loppuosa matkasta maksetaan kuukautta ennen matkaa
 • Perimme 150 € toimistokuluja varausmaksun yhteydessä
 • Force majeur: Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä
 • Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa yleisin valmismatkaehdoin
 • Tutustu valmismatkalakiin:  https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170901ja yleisiin valmismatkaehtoihin: http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/yleiset-valmismatkaehdot/
 • Matkustajan oikeuksista ja velvollisuuksista Euroopan Union alueella löydät ajantasaista tietoa: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_fi.htm
 • Suosittelemme että otat vapaaehtoisen matka-, peruutus- ja/tai matkatavaravakuutuksen.